بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ


 

افترا بستن عایشه به پیامبر اکرم(ص) قسمت دوم

 دسته بندی : شیعه یا سنی
    90 views بازدید

۴- پیامبر درحالی که روزه  بود زنانش را میبوسید و با آنها مباشرت میکرد.

چهارمین مطلبی که مورد بررسی قرار گرفته است یکی از دیگردروغ ها و افتراعاتی است که خانم عایشه به پیامبر می بندد وایشان را همانند شخصی جلوه میدهد که از دین چیزی بلد نیست و شخصی اعرابی است در حالی که خود دین توسّط شخص ایشان به مردم رسیده است و تمام احکام که از جانب خدا است از ایشان به مردم رسیده است و لاغیره حال این زن اعرابی و جاهل برای اینکه خود را در میان جماعت و مسلمانان خوب جلوه دهد شخصیِت فردی  چون پیامبر اکرم (ص) را زیر سؤال برده و اگر شخصی خارجی بخواهد پیامبر را از طریق کتب اهل سنّت بکریّه بشناسد پیامبر راشخصی اعرابی و از دین خارج تلقّی میکند که این سند دلیلی بر کافر بودن عایشه است چرا که اوّلاً او با این کارش یک نوعی بدعت در دین ایجادکرده است و دیگر این که به پیامبر تهمت و افترا بسته است که در اول مقاله گفته شد ، هرکس بخواهد به پیامبر دروغ بندد اهل جهنّم و آتش است

خوب این مطلب همانطور که در تیتر موضوع گفته شده است این است که عایشه می گوید : پیامبر در حالی که روزه بود همسرانش را می بوسید و با آنها مباشرت میکرد.. اسناد معتبره در این باب از کتب خود جماعت بکریّه است که ما در زیر برای رجوع کنندگان گذاشته ایم. کدام زن مسلمانی ، کدام مرد مسلمانی در حال روزه بودن بایکدیگر مباشرت می کند . شکستن روزه آن هم از طریق حرام چنان کفاّره ی بزرگی دارد که توان میخواهد تا آن رابپردازند. حال شما خود قضاوت کنید آیا این زن واقعاً زن پیامبر است یا دشمن ایشان.

این مطلب در چندین جا از کتب اهل سنّت آمده است یکی از این کتب صحیح مسلم است که یکی از کتب معتبر در میان اهل سنّت است و می توان گفت که بعد از بخاری این کتاب اهمّیت بیشتری دارد. در این کتاب اینگونه از زبان عایشه وارد شده است که پیامبر در حالی که روزه دار بود همسرانش را می بوسید وبا آنها مباشرت میکرد . یا افرادی نزد عایشه می آمدند و این سؤال را از او میپرسیدند که آیا پیامبر واقعاً در حالی که روزه دار بود با همسرانش مباشرت میکرد ؟ و او هم جواب بله میداد و تصدیق می کرد.

و نیز این مطلب را ابی داود در سننش آورده است که به چندین شکل است.

باز این مطلب را ابن ماجه در سننش آورده است که به این شکل است.که عایشه میگوید: پیامبر در حالی که روزه دار بودند با زنانش مباشرت میکرد و آنها را میبوسید و امّا ایشان اربش (آلت تناسلی ) را نگه میداشد و کنترل میکرد

 

وباز این مطلب در سنن ترمذی نیز واردشده است.

 

حال بپردازیم به اسنادی که در مسند احمدبن حنبل آمده است.این مطلب در چندین جا از این کتاب آمده است که یک به یک در زیر برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم

در این کتاب در جلد ۴۰ اینگونه آمده است که ،عایشه میگوید: پامبر درحالی که روزه دار بودند با زنانش و بامن مباشرت میکرد و آنها را میبوسید امّا ایشان آلتش را بهتر از شما کنترل میکرد.

وبازدر همان جلد۴۰ به شکلی دیگر که عایشه میگوید :پیامبر در حالی که روزه دار بود و مباشرت میکرد و بین خود و همسرش لباسی قرار میداد.

وباز در جلد۴۱ همین کتاب آمده است که بکر میگوید عایشه گفت :پیامبر در حالی که روزه دار بود میبوسیدند و چه کسی از میان شما می تواند همانند پیامبر ازب خود را کنترل کند.

 

وباز در  در جلد ۴۱ این کتاب این مطلب آمده است که عایشه میگوید پیامبر در ماه رمضان میبوسیدند.

 

و باز در جلد۴۲ این کتاب این مطلب آمده است.

 

۵- مباشرت پیامبر با زنان در حال حیض از زبان پیامبر.

پنجمین مطلبی که ما مورد بررسی قرار داده ایم مس‍‍‍‍‍‍ـله ی مباشرت پیامبر با زنان در حال حیض است که این مطلب نیز تا به حال از زبان هیچ کسی خارج نشده است جزء عایشه . چون هیچ کسی جسارت این را ندارد جز کسی که با پیامبر دشمنی داشته باشد . انگار که از او ضربه ای خورده است. پیامبر به هر کسی که ضربه زند از روی حق است. رفتار پیامبر خداپسندانه و کلامش کلام خدا است . اگر به عایشه حرفی زده باشد ،یا رفتاری از خود نشان دهد این از جانب خدا است چراکه پیامبر اکرم(ص) از هرگونه گزافه گویی و از هر گونه کج رفتاری به دور است.آخر این چه سخنی است که عایشه می گوید که پیامبر با زنان حایض مباشرت میکرد . مگر پیامبر نمی داند که مباشرت بازن در حال حیض حرام است و آنچه که از این وصلت به بار می آید حرام زاده است.؟ پیامبر میداند ولی این عایشه است که به خاطر نفرتی که از رسول خدا دارد ، ایشان را به این عمل زشت مرتکب میداند. امّا این اسناد از کتب معتبر این جماعت آمده است که یک به یک به شما نشان میدهیم.

اولین سند از کتاب صحیح بخاری است که این کتاب در میان اهل سنّت مقام والایی دارد و به عنوان برادر قرآن محسوب می شود.

در این صفحه چند مورد از این هرزه گویی ها نهفته شده است از جمله این که عایشه با پیامبر در یک ظرف غسل میکند و دیگری اینکه پیامبر سرش را از مسجد که معتکف بود به طرف خانه ی عایشه می بردند و عایشه با حال حیض سر ایشان را می شستند و در آخر این که عایشه میگوید:پیامبر هر وقت که اراده به مباشرت میکرد به یکی از زنان حایض خود امر میکرد که ابزار بپوشند وبا او مباشرت کنند.

 

و باز این مطلب در کتاب صحیح مسلم آمده است .

ونیز این مطلب در سنن ابن ماجه آمده است.

باز این مطلب را ترمذی در سننش وارد کرده است .عایشه باز میگوید که پیامبر به خود من امر میکرد که با من مباشرت کن آن هم که من در حال حیض بودم.

حال بپردازیم به اسنادی که در مسند احمد آمده است . این روایت در چندین صفحه از این کتاب به شکل هایی مختلف آمده است که ما یک به یک این اسناد را برای شما به نمایش خواهیم گذاشت.(عکس جلد کتاب ها به دلیل اینکه تکرار نشود گذاشته نشده اند.)

اولین صفحه از جلد ۴۱ این کتاب است که به شرح زیر است.

عایشه می گوید: پیامبر بامن که در حال حیض بودم مباشرت می کرد و داخل لحافم میشد .و او بهتر از شما میتوانست اربش را کنترل کند.

وباز این مطلب به شکل دیگر که تکرار شده است در این  کتاب در جلد۱۸ آمده است.

و باز هشیم می گوید که عایشه گفت پیامبر با من که در حال حیض بودم مباشرت میکرد و داخل لحافم میشد.

وباز این مطلب به شکلی دگر در این کتاب آمده است.

و درآخر این سند در جلد۴۲ که حالت کلی دارد به این شرح است(ما برای اینکه معانی این گونه روایت ها بار ها تکرار شده است باز نیز از تکرار آن پرهیز میکنیم)

 

 

(اگر به حاشیه ی این سند نگاه کنید خواهید دید که نه تنها مسند یا سایر کتب که مشاهده کردید بلکه چندین کتاب این روایت را آورده اند که خود به متواتر بودن این روایت اشاره می کند.)

(اگر توجه داشته باشید بعضی از معانی شاید به همان معنی کامل نباشد . ما آنها را به صورت مختصر یا مفهومی آورده ایم *.اگر خواستید به مدارک زیادی دست یابید به حاشیه ی مدارک توجّه کنید.*)

سخنی که ما با شما عزیزان داریم این است که عقل را برای شناخت به کار ببرید چرا که خداوند می فرماید «وَ یَجعلُ الله رِجسَ علی الّذینَ لا یَعقِلونَ»  انسان در هر قشری که باشد و هر نوع فرهنگی که داشته باشد چه مسلمان یا غیرش ، اگر عقلش را بکار نگیرد آخر به پلیدی دچار خواهد شد . دین را باید از پاک ها یاد گرفت هر کسی را نمی توان به عنوان راهنما برای خود دانست . خداوند کدام اشخاص را به عنوان پاکان شمارده است و آیه ی تطهیر برای چه کسی آمده است . در مقام چه کسانی آمده است .إنّما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیرا. اهل بیت چه کسانی است ؟ برادران ما ، علمای ما چندین بار این مطلب را تکرار کرده اند که  اهل بیت جزء علی(ع) و همسرش و فرزندانش کسی دیگر نیست.چرا دین را از علی یاد نگیریم ؟چرا؟ عایشه خود را به در و دیوار زد که خود را برای مردم خوب جلوه دهد . امکان نداشت که این محبوب جماعت شود ، اذیّت هایی که این زن در حق پیامبر چه در حال حیات و چه  بعد از وفاتشان بر هیچ با خبری پوشیده نیست. کدام زنی با آبروی همسرش بازی میکند ؟ آیا همسران شما با شما چنین کاری کنند شما چه می کنید . ایشان پیامبر خدا است .ایشان وارث علوم و فضایل و مقامات سایر پیامبران است . ایشان اشرف و احسن بشر است . تا به حال هیچ کسی پا به پای ایشان نگذاشته است. اکنون جماعت اهل سنّت بکریّه و عمریّه این ادعا را دارند که عایشه مادر تمام مسلمانان است. کدام مادری! کسی که بدعت گذار باشد ، کسی که به مقام پیامبر تهمت و افترا بندد ، کسی که با پیامبر دشمنی کند اهل جهنّم است . مادر جهنّمیان است نه مادر مؤمنین . این همه خود را زحمت داد، امّا خود آرزوی مرگ این زن را می کند. بله آرزوی مرگش را . این مطلب در سنن کبری است . آن هم از زبان خود عایشه که لازم به مشاهده است.روایت به این شرح است.

 

ترجمه: از عروه روایت است که عایشه گفت : روزی من بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم و گفتم وای سرم ، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : ای کاش که زمان مرگ تو من زنده باشم و بر تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم

خوب ما از شما می پرسیم آیا پیامبر زمانی که آرزوی مرگ عایشه را می کند به این معنا است که عایشه را محبوب می داند یا منفور ؟ آیا عایشه واقعاً محبوبترین است؟. ما گفتنی هایمان را گفتیم و نوشتیم . الآن نوبت شما است که خود را نشان دهید. شکّی به خود راه نده و واقعاً خدا پسند باش. سعی کن حق وباطل را بشناسی . کسی که اهل جهنّم باشد نمی تواند مادری امّت را به  عهده بگیرد.

این مقالات توسط گروه تحقیقاتی اولی الامر تهیه شده است.

می توانید سوالات خود را درمورد این مقاله در  تاپیک  بپرسید.

دانلود فایل متنی : لینک دانلود

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ارسال نظر